17.05.2019

РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. ДЛЯ НАС І ПРО НАС


Для нас і про нас

Рекомендаційний список літератури

У вітчизняній та закордонній практиці відомо багато способів подолання бар’єрів різного типу для людей з інвалідністю. Це юридична захищеність, взаємодія з державними та громадськими установами, надання соціальної допомоги, розкриття особистих здібностей і талантів, перебування в центрах реабілітації, інклюзивна освіта, працевлаштування тощо.

Умовою успіху людей з інвалідністю в особистому чи суспільному житті є комплексний підхід, що враховує різні інтереси та надає їм рівні можливості, усуває фізичні, психологічні і ментальні бар’єри... Для кожної людини важливо своєчасно підібрати той варіант допомоги, який потрібен для вирішення саме її проблем.

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К. А. Тімірязєва систематично поповнює свої фонди інформаційними матеріалами, що сприяють розвитку та становленню людей з інвалідністю. Найактуальніші з них представлені у рекомендаційному списку літератури «Для нас і про нас».

Конвенція про права інвалідів : резолюція Генеральної Асамблеї ООН № 61/106, прийнята на 61 сесії ГА ООН / Британ. Рада, Нац. Асамблея інвалідів України. – Київ : Ленвіт, 2014. – 40 с.

Україна. Закони. Закони України: «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю» : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 10 трав. 2018 р. (офіц. текст). – Київ : Вид. Паливода А. В., 2018. – 44 с.

Україна. Закони. Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» : чинне законодавство зі змін. та допов. станом на 15 січ. 2014 р. : офіц. текст. – Київ : Вид. Паливода А. В., 2014. – 36 с.

Взаємодіємо активно. Порадник для осіб з інвалідністю, їхніх представників та громадських організацій інвалідів для ефективної реалізації та захисту своїх прав / Нац. Асамблея інвалідів України, Фонд прав інвалідів (США). – Київ : 2010. – 118 с.


Вуйчич, Н. Життя без обмежень. Шлях до неймовірно щасливого життя / Нік Вуйчич. – Київ : Форс Україна, 2016. – 352 с.

Демидова, М. Звітуємо про працевлаштування осіб з інвалідністю / Майя Демидова // Вісник. Офіційно про податки. – 2018. – № 7. – С. 16–18.

Довідник «Інформаційна скарбниця» / Асоціація захисту та допомоги інвалідам «Відкриті серця», Він. обл. громад. орг. – Вінниця : Вид. Тарнашинський О. В., 2008. – 160 с.

Казначей, Г. Особливості нарахування ЄСВ працівнику з інвалідністю / Галина Казначей // Дебет–Кредит. – 2018. – Берез., № 12. – С. 36–37.

Кондратенко, В. Сучасна модель системи адміністративно-правових засобів соціального забезпечення осіб з інвалідністю / Віталій Кондратенко // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 6. – С. 177–181.

Кулик, М. Р. Сучасні підходи до вивчення комунікативної компетентності в осіб з інвалідністю / М. Р. Кулик // Актуальні проблеми психологічної теорії та практики : 

Матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених 29 берез. 2018 р. / Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса, Філолог. ф-т, Каф. психології, Вроцлав. ун-т, Ін-т психології. – Вінниця, 2018. – С. 86–89.

Мельник, В. Соціальний захист осіб з інвалідністю: засади правового регулювання окремих держав-членів ЄС / Володимир Мельник // Підприємництво, госп-во і право. – 2018. – № 7. – С. 133–138.

Навчальна програма «Покращення рівня спілкування та роботи працівників нової поліції з особами з інвалідністю» : посіб. тренера / І. Г. Саранча [та ін.]. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 120 с.

Нічого для нас без нас. Порадник для громадських організацій людей з інвалідністю / Британ. Рада, Нац. Асамблея інвалідів України. – Київ : [б. в.], 2016. – 60 с.

Основні показники медико-соціальної реабілітації інвалідів в Україні за 2016 рік : аналіт.-інформ. довід. / В. І. Шевчук [та ін.] ; НДІ реабілітації інвалідів Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова. – Вінниця : Вид. Рогальська І. О., 2017. – 108 с.

Полякова, О. М. Актуальні аспекти соціально-правового захисту молоді в сучасній Україні : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. М. Полякова, Г. В. Приходько, Ю. В. Сапарай. – Суми : Унів. кн., 2016. – 240 с.

Потреби інвалідів в заходах медико-соціальної реабілітації  : посібник / В. І. Шевчук [та ін.] ; НДІ реабілітації інвалідів Вінниц. нац. мед. ун-ту ім. М. І. Пирогова. – Вінниця : Вид. Рогальська І. О., 2014. – 392 с.

Права людей з інвалідністю в Україні : звіт за результатами громад. моніторингу / Нац. Асамблея інвалідів України, Міжнар. фонд «Відродження». – Київ : 2008–2009. – 100 с
.
Права осіб з інвалідністю – права людини в Україні // Соц. захист. – 2017. – № 9/10. – С. 15–17.

Правова абетка «Дізнайся про свої права більше» / О. Лепетюк [та ін.] ; Нац. Асамблея інвалідів України. – Київ : [б. в.], 2010. – 80 с.

Практичні поради жінкам з травмою хребта. Медичні заклади / за ред.: Л. Ю. Байди, У. О. Пчолкіної. – Київ : USAID, 2016. – 56 с.

Професійна орієнтація інвалідів військової служби та учасників антитерористичної операції : монографія / С. В. Шевчук [та ін.]. – Вінниця : Едельвейс і К, 2016. – 260 с.

Реабілітація осіб з інвалідністю: українські перспективи / Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелект. недостатністю. – Київ : 2010. – 40 с.

Репродуктивне здоров’я жінок і чоловіків з інвалідністю : питання і відповіді. – Київ : USAID, [2016]. – 24 с.

Сільвай, Н. Особа з інвалідністю – вигідний працівник / Н. Сільвай // Охорона праці. – 2017. – № 6. – С. 51–53.
Стасюк, С. Окремі питання щодо працевлаштування осіб з інвалідністю / С. Стасюк // Праця і зарплата. – 2017. – Лип., № 27. – С. 17
.
Універсальний дизайн: практичні поради для кожного / авт.: І. Виртосу, Т. Печончик ; упоряд.: Л. Байда, А. Стеценко, К. Баграмян. – [Київ : б. в., б. р.]. – 39 с. : іл.

Шевчук, В. І. Медико-соціальна реабілітація інвалідів військової служби та учасників антитерористичної операції / В. І. Шевчук, Н. М. Беляєва, О. Б. Яворовенко. – Вінниця : Вид. Рогальська І. О., 2015. – 256 с.

Шовкошитна, С. Інвалідність. Як оформити пенсію? / С. Шовкошитна ; Ін-т громад. сусп-ва. – 2-е вид., випр. та допов. – Київ : [б. в.], 2003. – 24 с.Комментариев нет:

Отправить комментарий