06.02.2012

КОНВЕНЦІЯ ООН ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ.


На Вінниччині ведеться активна підготовка до адміністративно-територіальної реформи. До числа найголовніших завдань реформи належить забезпечення людини якісними та доступними послугами, найближче до її місця проживання. Велика увага звернута на соціальні проблеми, зокрема покращення умов життя людей з особливими потребами. Проводиться інформаційно-просвітницька робота по впровадження конвенції ООН про права інвалідів.

У правовій державі значна увага приділяється створенню комфортних умов проживання для її громадян. Яким би не був будь-який закон у першу чергу він покликаний захищати  гідність людини, її повну та ефективну участь в житті суспільства. Основна мета конвенції полягає в заохоченні, захисті й забезпеченні рівного і повного здійснення всіма інвалідами всіх прав людини, а також у заохоченні поваги притаманної їм гідності.


Конвенція містить ряд зобов’язань, які країни - учасники повинні виконувати по відношенню до інвалідів. Рішуче відкидаючи старі принципи дискримінації, конвенція стоїть на захисті прав і свобод громадян з особливими потребами. Рівність і недискримінація - основні її гасла. Вона закликає вести активну боротьбу зі стереотипами та шкідливими звичаями стосовно інвалідів.
Одним із найбільш болючих питань для людей з особливими потребами є доступність до необхідних речей. Щоб надати їм можливість вести незалежний спосіб життя, держави, що ратифікували конвенцію, вживають належних заходів для забезпечення інвалідам доступу до транспорту, інформації, зв’язку. Також дуже важливо забезпечити безбар’єрне  використання інформаційно-комунікаційних технологій і систем.

Червоною стрічкою через весь текст конвенції проходить слово «свобода».  Це стосується пересування та громадянства. Як і інші члени суспільства інваліди мають повне право набувати і змінювати громадянство. Вільний вибір способу життя актуальний сьогодні. Адже будь-яка людина прагне самостійно обирати, де і з ким проживати, мати доступ до різного виду послуг, які надаються за місцем проживання, а також доступ до об’єктів суспільного користування.

Однією з найбільших цінностей для кожної людини є свій дім, сім’я, близькі і кохані люди. І тому конвенція наголошує на повазі до дому і сім’ї, на ефективних і належних заходах для усунення дискримінації стосовно інвалідів щодо шлюбу, сім’ї, батьківства, материнства та особистих взаємин нарівні з іншими. Визнаються права інвалідів, які досягли шлюбного віку , укладати шлюб і створювати сім’ю, а також вільно і відповідально приймати рішення щодо кількості дітей.

Освіта – це залог успішного майбутнього. Навчаючись, людина робить свої перші кроки на шляху до самореалізації. По закінченні учбового закладу, здобуває статус молодого спеціаліста, може шукати на ринку праці достойне місце роботи. У конвенції передбачені всі варіанти навчання людей з особливими потребами. Передбачені заходи, що сприяють повному розвитку потенціалу людини, а також почуття гідності та самоповаги. Наголошено на створенні умов, що сприяють розвитку особистих талантів і творчості людини, а також розвитку розумових і фізичних здібностей у найповнішому обсязі.

Збереження здоров’я необхідно кожному для активного життя. Для людей з особливими потребами це звучить особливо актуально. У конвенції прописані всі необхідні заходи для забезпечення інваліда доступу до послуг у сфері охорони здоров’я. Звернута увага на забезпеченні інвалідам доступу до послуг у сфері охорони здоров’я, які враховують гендерну специфіку, у тому числі до всіх форм реабілітації. Також йдеться про забезпечення якостей, набору і рівня безплатних або недорогих медичних послуг і програм.

Адоптація та реабілітація потрібна людині з особливими потребами протягом усього життя. Від вчасно наданої реабілітаційної допомоги нерідко залежіть успішна діяльність людини в усіх проявах. З боку держави, установ і організацій, самих інвалідів повинні вживатися ефективні і належні заходи для досягнення максимальної незалежності. Повинні створюватися умови для забезпечення розвитку фізичних, розумових, та професійних здібностей і повного включення до всіх аспектів життя. Із  цією метою варто організовувати, зміцнювати та розширювати комплекси професійної реабілітації особливо у сфері охорони здоров’я

Професійна діяльність забезпечує добробут людині, дає можливість вести самостійний спосіб життя, утримувати власну родину. Згідно конвенції забезпечується право інвалідів на працю, яку інвалід вільно обрав чи погодився. Ринок та середовище праці повинні бути відкритим, інклюзивним та доступним. Забороняється дискримінація за ознаками інвалідності стосовно всіх форм інвалідності, зокрема умов прийому на роботу, збереження роботи, просування по службі та здорових умов праці.

Кожна людина потребує достойного способу життя. Конвенція визнає права інвалідів на належний рівень для них самих та їх сімей. Ця категорія людей повинна знаходитись під постійним наглядом держави. Інваліди мають користуватися якісними і недорогими послугами, які знаходяться не далеко від  місця проживання. Не повинно бути перешкод з отриманням пенсій та інших фінансових допомог.

Кожен свідомий громадянин може приймати активну участь у політичному життя своєї країни. Згідно і конвенцією інвалідам гарантовані політичні права і вільне використовування їх. Перш за все це стосується створення належних умов для участі у всенародних виборах кандидатів до керівних органів.  Також самі інваліди мають права обиратися і бути  обраними.

Принципи конвенції активно впроваджуються на території нашої області.  Вінниччина є піонером у започаткуванні соціальних закладів, які підтримують сьогодні інвалідів. І тому основним завданням влади було й буде соціальна підтримка інвалідів. А саме створення таких умов, щоб люди з обмеженими фізичними можливостями почувалися на рівних зі здоровими людьми.

Головне завдання адміністративно-територіальної реформи – надати кожній громаді, її жителям максимум необхідних послуг, при цьому наблизивши їх до людей, а також створити сприятливі умови для економічного розвитку території, дозволивши громадам 90-95% своїх проблем розв’язувати самостійно.
Комментариев нет:

Отправка комментария